Beiratkozás Hírek

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ felhívása az általános iskolai beiratkozásra

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

A 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

2023. április 5-én megnyitották a KRÉTA beiratkozás szülői felületét (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújtunk arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba.

A tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján a 2023/2024. tanév általános iskola első évfolyamára történő személyes beiratkozás dátuma: 2023. április 20-21. (csütörtök-péntek)!

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e. Az igazolványokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrizheti, azokról másolatot nem készíthet, és nem tárolhat.

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de felhívjuk szíves figyelmüket a szülők által megtehető előzetes adatszolgáltatás lehetőségére, és annak hasznosságára, hiszen ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára. Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

A személyes beiratkozáskor az igazolványok alapján minden általános iskola a helyszínen azonnal ellenőrzi a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat, szükség esetén módosítsa azokat, illetve a rendszerben nem szereplő gyermekek adatait is az intézményben dolgozó kolléga ott helyben, a szülő/törvényes képviselő jelenlétében rögzíti a rendszerbe, hogy elkerülhető legyen az esetleges többes jelentkezés.

A beíratás helye: Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 4211 Ebes, Széchenyi tér 5.

A beíratás ideje: 2023. április 20-21. (csütörtök-péntek) 8:00 – 18:00

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról (mellékletben)
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (mellékletben)
  • Nyilatkozat az etika vagy hit- és erkölcstan oktatásról (mellékletben)

továbbá

  • Nyilatkozat az iskolai rendezvények alatt a tanulóról készült fénykép-, hang-, vagy videofelvételről (mellékletben)
  • Művészeti iskolai jelentkezés (mellékletben)
  • Tanulói adatlap (mellékletben)

A nyilatkozatok nyomtatványai letölthetők az iskola honlapjáról, kiosztásra kerülnek a Kakaó Party rendezvényen és hiányzóknak a lakcímre kiküldésre is kerülnek.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk a beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén az alábbi elérhetőségeken segítséget nyújt. Elérhetőségeink: iskolatitkar@arany-ebes.edu vagy 52-565-023

A tanköteles korba lépő gyermekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az Oktatási Hivatalnak (Nkt. 91.§) és a körzetes iskola intézményvezetőjének köteles bejelenteni!

 

Üdvözlettel:

Szűcs Norbert

intézményvezető

berettyoujfalui-tankeruleti-kozpont-fenntartasaban-mukodo-altalanos-iskolak-elso-evfolyamara-torteno-beiratas-a-2023-2024-tanevre_page-0001

Download PDF