Tanárok

s.sz. Név/lekötött órák száma Szint Szakképzettsége Állandó megbízatások, Tantárgyfelosztás
1. Szűcs Norbert / 4 E okleveles fizika szakos  tanár, számítástechnika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus közoktatási szakértő intézményvezető fizika, digitális kultúra
2. Kása Sándor / 7 F földrajz szakos tanár, testnevelés szakos tanár, általános iskolai tanító angol műveltségi területen, szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető intézményvezető-helyettes, testnevelés és sport, földrajz
3. Kissné Lantos Éva / 8 E matematika szakos tanár, földrajz szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, általános iskolai tanító angol műveltségi területen, okleveles informatika tanár,  szakvizsgázott pedagógus közoktatási szakértő intézményvezető-helyettes, önértékelési csoportvezető,

földrajz, informatika

4. Arany Edina/ 26 F angol szakos nyelvtanár, pedagógia szakos általános iskolai tanár angol, célnyelv civilizáció
5. Bálintné Bagdi Ibolya / 18 F általános iskolai tanító, szakvizsgázott drámapedagógus osztályfőnök, DÖK segítő, magyar nyelv és irodalom, Zichy ebesi telephely művészeti órák
6. Balogh Éva / 22,5 E okleveles fizikatanár, matematika szakos tanár,  szakvizsgázott pedagógus mérés-értékelés szakterületen osztályfőnök, matematika, fizika
7. Batta Katalin Sarolta / 24 F általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi végzettséggel, általános iskolai tanító angol nyelv műveltségi területen, általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen testnevelés és sport, ének-zene
8. Candler Edward Harry / 4 (határozott) F   beszédgyakorlat, anyanyelvi lektor, Thököly lektori és angol órák
9. Csiha László / 18 E általános iskolai tanító számítástechnikai szakkollégiumi képzéssel, okleveles informatika szakos tanár, okleveles matematika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus mérés-értékelés szakterületen mk. vezető, matematika, informatika, digitális kultúra, rendszergazda
10. Csiháné Pálinkás Krisztina / 22 E általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen, angol nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles angoltanár, református hitoktató, mentálhigiénés szakember, szakvizsgázott pedagógus mentálhigiénés és mentorpedagógus területen angol, célnyelvi civilizáció
11. Dzsudzsák Natália / 25 F általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, napközi
12. Érckövi Katalin Magdolna / 23 E magyar nyelv és irodalom szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német szakos nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető etika, hon-és népismeret, tanulószoba
13. Fodor Barbara Melinda / 25 F általános iskolai angol nyelvoktató tanító osztályfőnök, matematika, testnevelés és sport, ének-zene, angol
14. Galgóczi Éva / 24 F általános iskolai tanító, általános iskolai tanító angol műveltségi területen, osztályfőnök, mk. vezető, magyar nyelv és irodalom, angol
15. Illés Angéla/23 F általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen magyar nyelv és irodalom, technika, vizuális kultúra, környezetismeret, napközi
16. Katona Erika / 24 F növénytermesztési üzemmérnök, nevelőtanár, kémia szakos tanár osztályfőnök, mk. vezető, kémia, természet tudományos gyakorlatok, természettudomány
17. Kiss József / 14 (Lukács-Papp Anikó GYES, határozott) F általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel napközi
18. Kiss Mónika Beáta / 24,5 F általános iskolai tanító angol és német idegen nyelvi műveltségi területen angol, technika, vizuális kultúra, napközi
19. Komócsinné Soós Judit Piroska / 16 F matematika szakos általános iskolai tanár, rajz szakos általános iskolai tanár matematika, vizuális kultúra, napközi, Zichy ebesi telephely művészeti órák
20. Kulcsárné Toroczkai Gabriella Dóra/ 24,5 F általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen, általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető angol, technika, vizuális kultúra
21. Dr. Lengyelné Biró Ildikó / 24 E matematika szakos tanár, testnevelés szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus testnevelés- és sportműveltség nevelési területen (testnevelő mentortanár) osztályfőnök, matematika, testnevelés és sport
22. Makainé Rácz Borbála/ 23 E középiskolai biológia-környezettan szakos tanár, etnográfus és angol-magyar szakfordító biológia egészségtan, természetismeret, természettudomány, napközi
23. Nagy Anita / 23 F általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, napközi
24. Németi Jánosné / 22 F magyar szakos általános iskolai tanár, orosz szakos általános iskolai tanár, német nyelvtanár osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, dráma és színház
25. Papp Éva / 24,5 F általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel, szakvizsgázott pedagógus technika, vizuális kultúra, fejlesztőpedagógus, napközi
26. Parlaginé Tolnai Hajnalka/ 25 F általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen, okleveles szociálpolitikus, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus preventív és korrektív pedagógiai területen matematika, testnevelés és sport, fejlesztő foglalkozás
27. Petőné Kiss Judit/ 25,5 F általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen osztályfőnök, matematika, ének-zene, napközi
28. Piskó Jenőné / 22 (Molnár-Markovics Anita GYES, határozott) F általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen környezetismeret, technika, vizuális kultúra, napközi
29. Dr. Rácsai Lajos Imréné / 23,5 F általános iskolai tanító,  szakvizsgázott pedagógus mérés-értékelés szakterületen osztályfőnök, matematika, testnevelés és sport, napközi
30. Subáné Kiss Gyöngyi / 23 F magyar nyelv és irodalom szakos tanár, francia nyelv és irodalom szakos tanár osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom
31. Szabó Zsolt / 26 F általános iskolai tanító számítástechnika szakkollégium képzéssel informatika, digitális kultúra, matematika,  testnevelés és sport, napközi
32. Szabóné Tóth Katalin / 25,5 F történelem szakos általános iskolai tanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár osztályfőnök, történelem, ének-zene, napközi
33. Tálas Enikő Zsuzsanna / 24 E történelem szakos középiskolai tanár, földrajz szakos középiskolai tanár osztályfőnök, mk. vezető, történelem, földrajz
34. Tamássy Zoltán / 24 F általános iskolai tanító, általános iskolai tanító angol műveltségi területen angol, vizuális kultúra, technika
35. Tóthné Leiter Júlia / 22 E általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel, háztartásökonómia-életvitel szakos tanár, informatikus könyvtáros osztályfőnök, technika, gazdasági és pénzügyi ismeretek, etika, könyvtár
36. Trefán Gabriella Krisztina / 24 F főiskolai szintű német nyelvtanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár mk. vezető, angol, célnyelvi civilizáció
37. Zakar Csilla / 23 F általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel szakszervezeti főbizalmi, magyar nyelv és irodalom, etika, napközi
38. Zelizi Mária / 23,5 F általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel osztályfőnök, mk. vezető, matematika, testnevelés és sport, napközi
Download PDF