Adatok

 

img_9752

Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

OM: 031172

Szervezeti egységkód: HB3601

Cím: 4211 Ebes, Széchenyi tér 5.

Telefonszám: 52/565-023

Fax: 52/565-022

E-mail: 

Honlap: http://ebesarany.hu/ Régi honlap: http://arany-ebes.sulinet.hu/

Igazgató: Szűcs Norbert

Pedagógusok száma: 38 fő

Az Ebesi Arany János Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola látja el Ebes községben az alapfokú oktatást. A 2022/2023. tanévet az iskolában 16 tanulócsoportban 377 tanuló kezdte meg. Évfolyamonként két párhuzamos osztály működik.

A 2006/2007. tanévtől felmenő rendszerben beindult a magyar-angol két tanítási nyelvű képzés. Ebben az oktatási formában a 2020/2021-es tanévtől kezdődően tanulóink 1-3. évfolyamon heti 4, míg 4-8. évfolyamon heti 5 angolóra mellett bizonyos tantárgyakat is angol nyelven tanulnak:

1-4. osztályban rajz, technika, testnevelés;

5-6. osztályban célnyelvi civilizáció, ének-zene, testnevelés;

7-8. osztályban földrajz, célnyelvi civilizáció, digitális kultúra.

Angolórán és az angolul oktatott tantárgyak óráin csoportbontásban tanulnak. A két tanítási nyelvű oktatást angol anyanyelvi lektor is segíti.

2001 óta a tanulóknak lehetőségük van részt venni a művészeti iskolai foglalkozásokon. A 2021-2022-es tanévtől a Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként. Így tanulhatnak zenét (zongora, furulya, fuvola, rézfúvós, ütőhangszer) képzőművészetet, néptáncot és színjátszást.

Minden igénylő étkezésben, napközis illetve tanulószobai ellátásban részesül.

Download PDF