Hírek

Tájékoztatás “Az iskolák 2020. júniusi működéséről” megjelent 220/2020. (V. 22.) kormányrendelet miatt hozott döntésekről

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Nagyon szépen köszönjük – a tanulók nevében is – az elmúlt időszakban nyújtott szülői támogatást és a pozitív visszajelzéseket a munkánkkal kapcsolatban.

A kialakult helyzetben bevezetett digitális munkarendhez sikerült mindenkinek alkalmazkodnia és tanulóink sikeresen – többségében kiemelkedően – teljesítik a tanév követelményeit a digitális oktatási környezetben is.

Szeretném tájékoztatni az érintetteket, hogy megjelent “Az iskolák 2020. júniusi működéséről” szóló 220/2020. (V. 22.) kormányrendelet, amely meghatározza a tanév hátralévő feladatait.

A rendelet értelmében az iskolák 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából. 2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható. Az iskolákban 2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani. A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.

Iskolánk esetében a kormányrendeletben megfogalmazottak értelmében az alábbi döntésekről szeretnék minden érintettet tájékoztatni.

 1. 2020. május 29-ig osztályfőnökökön keresztül felmérjük a 2020. június 2-tól felügyeletet kérő tanulókat.
  Kérem, hogy előzetesen már lehetőleg eddig az időpontig jelezzék számunkra a nyári szünetre vonatkozó igényeiket is.
  Kérem a szülőket, hogy vegyék igénybe ezt a lehetőséget, hiszen mi ezzel a felügyelettel és a 2020. június 16-tól induló nyári tematikus táborok biztosításával tudunk a családoknak segítséget nyújtani.
 2. 2020. június 2-tól 2020. június 15-ig terjedő időszakra:
  a, digitális munkarend folytatódik
  b, egy digitális tananyagcsomagot állítunk össze, amelyben csak olyan tantárgyakból várnak a pedagógusaink beadandó és értékelendő feladatokat, ahol elengedhetetlenül szükséges a tanév zárásához
  c, felügyeletet biztosítunk
  d, gyermekétkeztetést biztosítunk
  e, bukással veszélyeztetett tanulóink részére – akiket az osztályfőnökök és a szaktanárok külön értesítenek és előre egyeztetnek időpontot – kötelező felzárkóztató foglalkozásokat tartunk
 3. 2020. június 16-tól 2020. június 26-ig terjedő időszakra:
  a, felügyeletet biztosítunk immár nyári tematikus táborokkal
  b, gyermekétkeztetést biztosítunk
 4. 2020. június 29-től 2020. augusztus 19-ig:
  a, nyári tematikus táborokat szervezünk (terveink szerint Napközi Erzsébet tábor formájában a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány pályázatának támogatásával)
 5. 2020. augusztus 24 – 2020. augusztus 28-ig:
  a, felügyeletet biztosítunk

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy az év végi osztályzatok kialakításánál az adott tantárgy KRÉTA rendszerben megjelenő érdemjegyek átlaga az irányadó. Minden pedagógus tájékoztatja az elkövetkező időszakban a tanulókat a tantárgyából ajánlott év végi érdemjegyről. Amennyiben javítani szeretne év végi eredményén gyermeke, akkor keresse bizalommal szaktanárát.

Tájékoztatok mindenkit, hogy tanévzáró ünnepség nem kerül megszervezésre. A bizonyítványok – külön beosztás szerint 2020. június 22-től 2020. június 24-ig – osztályonként kerülnek kiosztásra.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a ballagásról még nem született döntés.

Kérem, hogy kövessék figyelemmel a jövőben is iskolánk honlapján megjelenő híreket.

Szűcs Norbert

intézményvezető

 

 

Download PDF