Hírek

Trianon 100 – A trianoni békeszerződés oktatásának történeti és pedagógiai módszertani kérdései

Tisztelt Érdeklődők!

Nevelőtestületünk 20 pedagógusa vett részt a “Trianon 100 – A trianoni békeszerződés oktatásának történeti és pedagógiai módszertani kérdései” című továbbképzésen Ráckevén 2022. május 13-tól 2022. május 15-ig.

A képzés célja, hogy a résztvevők a legátfogóbb narratívák szintjén megismerjék az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések Magyarországra vonatkozó rendelkezéseit, az ezzel kapcsolatos legújabb hazai és külföldi történeti kutatások eredményeit, a szerződéssel kapcsolatos legfontosabb tényeket és a témakörhöz kapcsolódó tévhiteket, legendákat. Célja továbbá a képzésnek, hogy bemutassa, miképpen jelent meg a magyar közoktatásban az elmúlt száz év alatt a „trianoni trauma” feldolgozása. Ezzel összefüggésben célja a képzésnek az is, hogy a résztvevők a korszak tanítására vonatkozó jó gyakorlataik megosztásával gyarapítsák módszertani eszköztárukat e korszak tanórai keretek közötti és tanórai kereteken kívüli feldolgozásával kapcsolatosan, kiemelten a tantárgyközi megközelítéseket helyezve fókuszba.

A képzés oktatói a Terror Háza történészei, a Történelemtanárok Egylete tagjai, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárai, valamint a Kontraszt Műhely drámapedagógusai voltak.

Köszönjük az élményt az oktatóknak, a részvételi lehetőséget a szervezőknek. Iskolánk pedagógusai a képzéssel ráhangolódtak az előttünk álló Nemzeti Összetartózás Napjára és a Határtalanul pályázatok kirándulásaira.

Download PDF