Dokumentumok

Szakmai alapdokumentum

Pedagógia Program

  1. sz melléklet: Az iskolai pedagógiai programjához tartozó helyi tanterv 1-8. évfolyamra.
  2. sz melléklet: Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák kerettanterve adaptálásával készült helyi tanterv 1-8. évfolyamra.
  3. sz melléklet: EFOP-3.3.5-19-2020-00024 azonosító számú „Csodaszarvas – hagyomány és nomád ka-land a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben” projekthez kapcsolódó szakmai, módszertani kiegészítés

Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend

Különös közzétételi lista

Intézményi adatok KIR

Munkaterv

Országos kompetenciamérés eredménye

A 2017. évi Országos Kompetenciamérése elemzése

A 2018. évi Országos Kompetenciamérése elemzése

A 2019. évi Országos Kompetenciamérés elemzése

A 2019. évi Országos Természettudomány mérés eredménye

A 2021. évi Országos Kompetenciamérés elemzése

Intézményi önértékelés intézkedési terve

Tanfelügyeleti értékelés intézkedési terve

Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szabályzatai

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ szabályzatai

1. évfolyam félév és tanév vége, 2. évfolyam félév szöveges értékelés mondatbankja

Download PDF