Hírek

Beszámoló a „Lövészetvezetői és sportlövészeti alapismeretek pedagógusoknak lövésszakkörök vezetéséhez” című 60 órás pedagógus továbbképzési programról

Július és augusztus végén került megrendezésre a „Lövészetvezetői és sportlövészeti alapismeretek pedagógusoknak lövésszakkörök vezetéséhez” c. képzés Budapesten, amely elméleti és gyakorlati részből állt, majd teszttel és gyakorlati vizsgával zárult. A képzést Máthé Edit európa bajnok sportlövő és Szabó Zoltán alezredes tartották, melynek célja, hogy minél több pedagógus rendelkezzen az országban olyan jogosítvánnyal, ami felhatalmazza őket arra, hogy megismertessék a sportágat a gyerekekkel és szakkört tartsanak a számukra. A képzés lehetőséget teremtett többek között a sportág

  • történelmi hátterének,
  • az eddig elért eredményeknek (olimpikonjainkkal),
  • a puskás és a pisztolyos lövészet szépségeinek,
  • értékeinek megismerésére.

A sportlövészet olyan sport, ahol a gyakorlat fejleszti a motoros készségeket, az izmok koordinációját, a mentális (ezen belül a koncentrációs) képességeket, a monotóniatűrést, kitartást. Ezen kívül nagy koncentrációt igényel, önfegyelemre, önismeretre nevel, önálló végrehajtást, feladat megoldást követel. A lövészsportnak számos pedagógiai, testnevelési vonatkozása is van. Pl.: a figyelem összpontosítása; önfegyelem gyakorlása; versenyzési lehetőség; egyidejűleg alkalmas mind a jellemre, mind a fegyelemre történő nevelésre; éberség; megfontoltság; higgadtság; döntésképesség; a szellemi és fizikai terhelések harmóniájának megteremtése.

A lövészsport számos olyan értékkel bír, amely a gyermekek javára válik:

  • Biztonság – az egyik legbiztonságosabb sportág.
  • Esélyegyenlőség – a nem, kor, testméret, gyorsaság, stb. nem determinálják a sikert előre.
  • Életre nevel – pl. a fegyelem, felelősség, a kemény munka jutalma, önkontroll és mások tisztelete.
  • Élvezetes – a találat azonnali pozitív visszajelzést ad!

Bízunk benne, hogy hamarosan iskolánk tanulói is betekintés nyerhetnek a sportág rejtelmeibe.

Köszönjük a lehetőséget a Honvédelmi Sportszövetségnek.

Petőné Kiss Judit

résztvevő

Download PDF