Bázisintézmény

bazis_szogletes

A Köznevelési Kerekasztal szakmai támogatásával, az Oktatási Hivatal által kiírt, az “Oktatási Hivatal Bázisintézménye” felhívásra benyújtott pályázatunkat a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese az

Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát 

érdemesnek ítélte az

“Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím viselésére.

A cím elnyerésével iskolánk a Hajdú-Bihar megyében működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelését támogatja úgy, hogy megosztja a már működő jó gyakorlatait, helyet és lehetőséget biztosít a műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységünkkel katalizáljuk a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítjük a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

A pályázati eljárás célja volt, hogy az állami köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő intézmények közül kiválasztásra kerüljenek azok,

  • amelyeknek a nevelő-oktató munkája során mindennapi nevelési, oktatási, szakképzési és egyéb tevékenységeikben látványosan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk;
  • amelyek az általuk folytatott tevékenység vagy tevékenységek tekintetében jó gyakorlatként követésre érdemesek és alkalmasak a hasonló típusú intézmények körében;
  • amelyek minden érdeklődő intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, s így készek és képesek a hálózatos tudásmegosztás biztosítására helyben, vagy a partnerintézmény saját környezetében;
  • amelyek bázisintézményi tevékenységükkel is katalizálják majd a pedagógiai szakmai közélet fejlődését
  • valamint a kiválasztásra kerülő intézmények nyitottak arra, hogy szakmailag támogassák a tartósan alulteljesítő köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munka eredményességét.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

  • Fogyasztói tudatossági hetek
  • Nyelvvizsga verseny

Kapcsolattartó: 

Csiha László MÉCS munkaközösségvezető, bázisintézményi koordinátor, szaktanácsadó mesterpedagógus és

Szűcs Norbert igazgató

 

bazis-2023

Download PDF