Tanárok

s.sz. Név/lekötött órák száma Szint Szakképzettsége Állandó megbízatások, Tantárgyfelosztás
1. Szűcs Norbert / 4 E okleveles fizika szakos  tanár, számítástechnika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus közoktatási szakértő intézményvezető fizika
2. Fézerné Kaszás Mária / 6 F magyar szakos általános iskolai tanár, orosz szakos általános iskolai tanár intézményvezető-helyettes,
magyar nyelv és irodalom
3. Kása Sándor / 6 F földrajz szakos tanár, testnevelés szakos tanár, általános iskolai tanító angol műveltségi területen, szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető intézményvezető-helyettes, testnevelés és sport
4. Arany Edina/26 F angol szakos nyelvtanár, pedagógia szakos általános iskolai tanár angol, célnyelv civilizáció
5. Bálintné Bagdi Ibolya / 22 F általános iskolai tanító, szakvizsgázott drámapedagógus osztályfőnök, mk. vezető, dök segítő, magyar nyelv és irodalom, dráma és színjáték
6. Balogh Éva / 24 E okleveles fizikatanár, matematika szakos tanár osztályfőnök. matematika, fizika, természettud. gyak.
7. Batta Katalin Sarolta / 26 F általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi végzettséggel, általános iskolai tanító angol nyelv műveltségi területen, általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen testnevelés és sport
8. Charles Griffin Tucker/16 F angol nyelv tanár beszédgyakorlat
9. Csiha László / 26 E általános iskolai tanító számítástechnikai szakkollégiumi képzéssel, okleveles informatika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus mérés-értékelés szakterületen matematika, informatika
10. Csiháné Pálinkás Krisztina / 26 E általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen, angol nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles angoltanár, református hitoktató, mentálhigiénés szakember, szakvizsgázott pedagógus mentálhigiénés területen angol, célnyelvi civilizáció
11. Dobos Judit / 24 F biológia szakos tanár,

testnevelés szakos tanár

osztályfőnök, biológia-egészségtan, testnevelés és sport
12. Dzsudzsák Natália / 24 F általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, napközi
13. Érckövi Katalin Magdolna / 26 E magyar nyelv és irodalom szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár, német szakos nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető hit- és erkölcstan, etika, hon- és népismeret, tanulószoba
14. Fodor Barbara Melinda / 24 F általános iskolai angol nyelvoktató tanító osztályfőnök, matematika, testnevelés és sport
15. Galgóczi Éva / 22 F általános iskolai tanító, általános iskolai tanító angol műveltségi területen, osztályfőnök, mk. vezető, magyar nyelv és irodalom, angol
16. Karacs Erzsébet / 26 F általános iskolai tanító, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár habilitáció, rehabilitáció
17. Kathiné Sárkány Noémi / 26 F általános iskolai angol nyelvoktató tanító angol
18. Katona Erika / 22 F növénytermesztési üzemmérnök, nevelőtanár, kémia szakos tanár osztályfőnök, mk. vezető, kémia, természetismeret, természet tudományos gyakorlatok
19. Kissné Lantos Éva / 24 E matematika szakos tanár, földrajz szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, általános iskolai tanító angol műveltségi területen, okleveles informatika tanár osztályfőnök, matematika, informatika
20. Kiss József / 26 F általános iskolai tanító, tánc- és drámapedagógus ének-zene, napközi
21. Komócsinné Soós Judit / 26 F matematika szakos általános iskolai tanár, rajz szakos általános iskolai tanár matematika, vizuális kultúra, rajz festés mintázás, grafika és festészet műhelygyakorlat
22. Kulcsárné Toroczkai Gabriella Dóra/26 F általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen, általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen technika életvitel gyakorlat, vizuális kultúra, napközi
23. Nagy Anita / 24 F általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, napközi
24. Négyesiné Takács Szilvia / 26 E földrajz szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár angol, célnyelvi civilizáció, földrajz, természetismeret
25. Németi Jánosné / 24 F magyar szakos általános iskolai tanár, orosz szakos általános iskolai tanár, német nyelvtanár osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom
26. Orjákné Kurczina Zsuzsanna / 24 F általános iskolai tanító pedagógia szakkollégium képzéssel, általános iskolai tanító testnevelés szakkollégium képzéssel osztályfőnök, matematika, környezetismeret, testnevelés és sport, napközi
27. Papp Anikó / 21 F általános iskolai tanító informatika műveltségi területen, általános iskolai tanító angol műveltségi területen informatika, napközi
28. Papp Éva / 26 F általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel, szakvizsgázott pedagógus technika életvitel gyakorlat, vizuális kultúra, fejlesztőpedagógus, napközi
29. Parlaginé Tolnai Hajnalka/26 F általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen, okleveles szociálpolitikus, fejlesztőpedagógus testnevelés és sport, fejlesztő foglalkozás, napközi
30. Dr. Rácsai Lajosné / 24 F általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen osztályfőnök, matematika, környezetismeret, testnevelés és sport, napközi
31. Subáné Kiss Gyöngyi / 24 F magyar nyelv és irodalom szakos tanár, francia nyelv és irodalom szakos tanár osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, hit- és erkölcstan, etika, napközi
32. Szabó Zsolt / 26 F általános iskolai tanító számítástechnika szakkollégium képzéssel informatika, napközi
33. Szabóné Tóth Katalin / 26 F történelem szakos általános iskolai tanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár ének-zene, napközi
34. Tálas Enikő Zsuzsanna / 22 E történelem szakos középiskolai tanár, földrajz szakos középiskolai tanár osztályfőnök, mk. vezető, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, természetismeret, földrajz
35. Tamássy Zoltán / 26 F általános iskolai tanító, általános iskolai tanító angol műveltségi területen angol
36. Tóthné Leiter Júlia / 24 E általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel, háztartásökonómia-életvitel szakos tanár, informatikus könyvtáros osztályfőnök, hit-és erkölcstan, etika, technika életvitel gyakorlat, gazdasági és pénzügyi ismeretek, könyvtár
37. Trefán Gabriella Krisztina / 24 F főiskolai szintű német nyelvtanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár mk. vezető, angol, célnyelvi civilizáció
38. Zakar Csilla / 23 F általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel környezetismeret, hit- és erkölcstan, etika, napközi
39. Zelízi Mária / 22 F általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel osztályfőnök, mk. vezető, matematika, környezetismeret, testnevelés és sport,  napközi
40. Bagossy Sándor / 4 F rajz szakos tanár szobrászat-kerámia műhelygyakorlat
41. Balogh Tamás / 10 F fúvószenekari karnagy, klarinét tanár, kamara művész furulya-klarinét, kamara
42. Nánai Zsuzsanna / 6 E általános iskolai énektanár, zeneiskolai szolfézstanár, ütőhangszer tanár, okleveles ütőhangszer tanár ütőhangszer
43. Szentpáliné Páll Beáta Éva / 4 F általános iskolai énektanár, zeneelmélet-szolfézs tanár, karvezető, angol szakos nyelvtanár szolfézs
44. Tóthné Makara Krisztina / 20 E klasszikus zongora előadóművész, okleveles zongoratanár zongora, kamarazongora, korrepetíció
Download PDF