Hírek

Újabb kiemelkedő eredmény a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának csökkentése terén

Örömteli hír, hogy a POK Bázisintézményeként tovább sikerült csökkentenünk a a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányát.

2020/2021. tanév II. félévi lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi szinten: 184 főből csupán 5 fő (2,7 %)!

  • A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 5 fő (a tanulók 2,7 %-a)!
  • A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)!

A Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ értékelése szerint “az intézményben a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma, aránya továbbra is csökken, külső beavatkozásra nincs szükség. Az intézmény rendszeresen igénybe veszi a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ kínálatában szereplő szakmai szolgáltatásokat, több alkalommal kért és kapott helyszíni illetve online szaktanácsadói támogatást. Pedagógusai a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ által meghirdetett online szakmai rendezvények rendszeres résztvevői. Az intézmény az Oktatási Hivatal bázisintézményeként aktívan együttműködik a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központtal a korszerű pedagógiai módszerek, jó gyakorlatok széleskörű átadásában, rendszeres szervezői online szakmai rendezvényeknek. Az intézmény egy pedagógusa elvégezte “A multimédia elemeinek használata a pedagógus munkájában” című 30 órás pedagógus-továbbképzést. Az EFOP-3.1.5.-16-2016-00001 projekt keretében online intézményközi hospitáláson, „értékcserén” vettek részt, ahol megoszthatták más feladatellátási helyekkel a lemorzsolódás megelőzése szempontjából is kiemelkedő helyi értékeiket, bevált gyakorlataikat, ezzel is támogatva az intézmények közötti hálózatosodást, hálózati tanulást. Online műhelyfoglalkozásokon erősíthették az ágazati és ágazatközi partnerekkel való együttműködésüket.”

Kiemelkedő eredményünket az alábbi grafikon is alátámasztja, miszerint az elmúlt években az országos, a megyei, a megyei általános iskolák, a járás és a járási általános iskoláknál is szinte minden évben kevesebb tanulónk volt, aki a lemorzsolódásban veszélyeztetettként érintett lett volna.

tanulok-aranya2021

Gratulálok a gyerekeknek és a pedagógusoknak!

Szűcs Norbert

intézményvezető

További adatok:

https://www.kir.hu/kir2esl/Kimutatas/VeszelyeztetettTanulokMegoszlasa

Download PDF