Pályázatok

Zárásához érkezett az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása pályázat

Az elmúlt években többször beszámoltunk az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című pályázat előrehaladásáról.

A projekt keretében az elmúlt négy évben a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központtal még szorosabb szakmai együttműködés valósult meg. Szeretnénk megköszönni a megvalósításhoz nyújtott lelkiismeretes támogatásukat.

A projekt során intézményi szinten megvalósult fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek a következők voltak:

 • Intézményi szintű helyzetfeltárásokat és helyzetelemzéseket készítettünk.
 • Komplex intézményi fejlesztési koncepció került kidolgozásra az oktatás eredményességének javítása érdekében.
 • Az intézmény támogatása a saját intézményi szintű intézkedési tervének készítésében/fejlesztésében és megvalósításában.
 • Az intézményi intézkedési tervek végrehajtásának módszertani támogatása, a nevelési-oktatási intézmények mentorálása; a hátránycsökkentéshez kapcsolódó szakmai teamek és térségi hálózat létrehozásának, működésének támogatása (a megvalósításban érintett szociális, egészségügyi és alap-, középfokú nevelési-oktatási és felsőoktatási intézmények, valamint helyi települési közigazgatási szereplők, intézményfenntartók, civil szervezetek, gazdasági szereplők bevonásával)
 • Intézményvezetők, pedagógusok módszertani felkészültségének támogatása egyéb tudástámogató tevékenységekkel (pl. workshop, tréning, mentorálás, műhelymunka, hospitálás, coaching, szaktanácsadás)
 • Intézményi szintű humánkapacitás fejlesztés
 • Intézmény- és szervezetfejlesztési, -hatékonysági beavatkozások tervezése és végrehajtása
 • Belső pedagógusi, nevelőtestületi közösségfejlesztés, intézmény támogatása a tanulói közösségfejlesztés megvalósításában, oktatási és tanulási programok fejlesztése és megvalósítása
 • Taneszközkészlet fejlesztése és kapcsolódó eszközbeszerzése.
 • Tanulóra szabott támogatást nyújtó megoldások alkalmazása.
 • Helyi közösségi partnerség építése.
 • Az iskolából végzettség nélkül lemorzsolódott tanulók, diákok visszavezetésének, reintegrációjának elősegítése a köznevelés rendszeréhez illeszkedően.

Külön öröm, hogy a kiváló munkánk elismeréséül intézményünk bevont pedagógusai és kiemelve Orjákné Kurczina Zsuszanna oklevélben részesült a projekt szakmai vezetője, Szemenyei Mariann által.

oklevel-iskolaoklevel-orjakne

 

Download PDF