Hírek

Megjelent a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Tisztelt Szülők!

Kedves Gyerekek!

Megjelent a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről.

A rendelet előírja, hogy az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartsanak és a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg.

Ezért kérem, hogy az intézményre vonatkozó INTÉZKEDÉSI TERVET továbbra is mindenki tartsa be!

Az INTÉZKEDÉSI TERV megfogalmazza, hogy a tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező, azonban jelen helyzetben arra kérjük a tanulókat, hogy ha a megfelelő védőtávolság nem tartható egy adott tanórán akkor használjanak maszkot saját maguk és a pedagógusok védelme érdekében.

A 17. § (3) bekezdése alapján továbbra is a nevelési, oktatási intézménybe

a) a 18. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,
b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

Valamint a (7) bekezdés alapján a nevelési, oktatási intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

A 18. § (1) bekezdése szerint a nevelési, oktatási intézmény területére
a) az ott foglalkoztatott személyen,
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
d) a gyermeken, illetve a tanulón és
e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen
kívül más személy nem léphet be.

Az iskola INTÉZKEDÉSI TERVE az alábbi linken érhető el:

http://ebesarany.hu/wp-content/uploads/2020/09/Intézkedési-terv-Ebesi-Arany_20201001.pdf

Kérek minden intézményhasználót, hogy a legnagyobb odafigyelés mellett tartsa be a dokumentumban leírtakat és tanúsítson olyan magatartást, amellyel megelőzhetjük az iskolánkban a vírus megjelenését, hogy hosszútávon megvédhessük gyermekeinket a kór hatásaitól, ezzel biztosítva a hagyományos tanrend szerinti működésünket.

Az INTÉZKEDÉSI TERVBEN rögzítetteket továbbra is időszakosan felülvizsgáljuk és ha szükséges megváltoztatjuk az iránymutatásokat, az elvárásokat és a rögzített feladatokat.

Szűcs Norbert

intézményvezető

Download PDF