Hírek

Testhőmérséklet-mérés miatt módosul iskolánk Intézkedési Terve

Tisztelt Szülők!

Kedves Gyerekek!

Módosul iskolánk Intézkedési Terve, mert 2020. október 1-jétől a 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete alapján az iskolába csak testhőmérséklet-mérést követően lehet belépni, a lázas gyermeket el kell különíteni és a szülőt, gondviselőt haladéktalanul értesíteni kell.

Az Intézkedési Terv ezért az alábbi pontokon változott:

2.2.

7:30 után az alsó tagozatos tanulók iskolába való beengedése úgy valósul meg, hogy az első és harmadik évfolyam csak a Széchenyi tér felőli, míg a második és negyedik évfolyam csak a Kossuth utca felőli bejáratot használhatja.

A 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, azaz a 37,8 °C-ot.

Az iskolába történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól elkülönítjük, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatjuk.

2.13.

Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot a 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

9.1.

Az iskolába történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól elkülönítjük, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatjuk.

Kérek minden intézményhasználót, hogy a legnagyobb odafigyelés mellett tartsa be a dokumentumban leírtakat és tanúsítson olyan magatartást, amellyel megelőzhetjük az iskolánkban a vírus megjelenését, hogy hosszútávon megvédhessük gyermekeinket a kór hatásaitól, ezzel biztosítva a hagyományos tanrend szerinti működésünket.

Az Intézkedési Tervben rögzítetteket továbbra is időszakosan felülvizsgáljuk és ha szükséges megváltoztatjuk az iránymutatásokat, az elvárásokat és a rögzített feladatokat.

Szűcs Norbert

intézményvezető

 

Download PDF