Hírek

Kiemelkedő teljesítmény az 2019. évi Országos Természettudomány mérésen

Tisztelt Szülők!

Kedves Érdeklődők!

Örömmel számolunk be, hogy az elmúlt évek sikeres kompetencia, célnyelvi és idegen nyelvi mérés eredményei után tanulóink kiemelkedő teljesítményt értek el az 2019. évi Országos Természettudomány mérésen is.

A mérést az Oktatási Hivatal 2019. tavaszán „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújulása”- EFOP-3.2.15-VEKOP-17—2017-0001 azonosítójú kiemelt projekt keretében végezte el azzal a szándékkal, hogy felmérje  a tanulók természettudományos tudását reprezentatív vizsgálat során a 6., 8. és 10. évfolyamos diákok körében.

A tanulóink átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma) az alábbiak szerint alakult:

Az Ebesi Arany Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eredménye: 1678 (1623;1735)!

Országosan átlagban: 1613 (1609;1617)

Községi általános iskolákban :1533 (1526;1541)

Városi általános iskolákban: 1580 (1572;1589)

Megyeszékhelyi általános iskolákban: 1648 (1640;1658)

Budapesti általános iskolákban: 1638 (1623;1649)

A mérés eredménye alapján büszkén elmondhatjuk, hogy tanulóink átlagos teljesítménye és eredménye jobb, mint a megyeszékhelyeken és Budapesten működő általános iskolák eredménye, továbbá kimutatható, hogy tanulóink családi háttérindexe alapján jobban teljesítettek, mint ahogyan tőlük elvárható lenne, így a nevelőtestületünk tudáshoz hozzáadott értéke is számszerűen kimutatható!

Gratulálok a gyerekeknek és a pedagógusoknak a kiváló eredményhez!

Továbbra is hiszem, hogy az iskolánk – a partnerekkel való együttműködésével és támogatásával, a képzési struktúrájával, a csoportbontások szervezésével, a felzárkóztató, fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások valamint a szakkörök működtetésével – jó példa lehet az egész ország számára, hiszen a mi nevelőtestületünk minden tagja – szakmailag és emberileg – elkötelezett, hogy olyan innovatív, mozgást szerető, digitális tudásban és természettudományokban jártas, nyelveket beszélő, kreatív, művészetekre fogékony gyerekeket neveljünk, akik kritikus gondolkodásmóddal, fogyasztói- és környezettudatosan élik az életüket és a családjukban is jó példával járnak, legyen szó tehetségről vagy felzárkóztatásra szoruló, lemorzsolódásban veszélyeztetett diákról.

Szűcs Norbert

intézményvezető

Download PDF