Hírek

Tanári állás az iskolánkban!

Tisztelt Érdeklődők!

Továbbra is keressük azt a kiváló pedagógust, aki

  • angol-földrajz vagy angol-informatika (részletek a közigállás.hu oldalán) végzettséggel rendelkezik!

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • Végzettségeket igazoló okiratok másolati példánya
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Norbert Intézményvezető Úr nyújt, a 06 52/565-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Szűcs Norbert Intézményvezető úr részére a igazgato@arany-ebes.sulinet.hu e-mail címen keresztül

Szűcs Norbert

intézményvezető

Download PDF