EGYA Hírek

Huszonöt év a gyerekekért

Jubilál az Ebesi Gyermekekért Alapítvány

Reméljük sokan tudják, hogy az Ebesi Gyermekekért Alapítvány pontosan huszonöt éve „lakik” az Iskolánkban, él együtt a gyerekekkel, ott van a szülők mellett, segíti a nevelők munkáját.

Ennek a negyedszázadnak minden eredménye a gyerekek fejlődését szolgálta, élményeket és lehetőségeket adva. Például, amikor a 126 férőhelyes biciklitárolót építettünk, amikor egy jutalomkönyvet, egy pohár tejet adtunk a kezükbe, amikor egy verseny nyertesének szurkoltunk, és akkor is, amikor a jutalomkirándulásról hazafelé a buszon felhangzott, hogy „Az a szép, az a szép…”.

És most jöjjenek a száraz tények, számokkal, adatokkal, nagyon röviden!

Az Ebesi Gyermekekért Alapítványt 1994-ben szülők és a pedagógusok felkérésére Boros Ferenc akkori igazgató alapította.

„Az Alapítvány céljai az alábbiakban foglalhatók össze:

  • Alapfokú nevelés-oktatás fejlesztés,
  • Iskolai sportmozgalom, turisztika fejlesztése, természetjárás költségeinek támogatása,
  • Tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása,
  • Gyermekek természeti környezetének gazdagítása, kulturális kikapcsolódási lehetőségeinek felkutatása, önálló táborhely megteremtése,
  • Öntevékeny csoportok jutalmazása,
  • Kiemelkedő tanulmányi, sporteredményeket elérő gyermekek és az őket felkészítő pedagógusok jutalmazása
  • Az iskola tárgyi feltételeinek javítása, az oktatás színvonalának emelése.”

(idézet az Ebesi Gyermekekért Alapítvány Alapító Okiratából)

Az alapítvány munkáját 1994-2002 között 5 tagú, 2002-től 7 tagú kuratórium irányítja, szervezi, amelyben képviseltetik magukat szülők, pedagógusok és a község köztiszteletben álló közéleti személyiségei is. A kuratóriumi tagok munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik.

Az elnöki tisztet: Galgóczi Mihály (1994-2009), Szoboszlai Csaba (2009 -2014) töltötte be, a tagok: Agócs Attiláné (1994-2009), Deczki Lajos (1994-2006), Leiter Miklós (1994-2006), Lévai László (1994-1998), Nagy Ferencné (2002-2006), Nagy Sándorné (2002-2006), Zelizi Mária (2007-2017) voltak. Köszönjük áldozatos és úttörő munkájukat, amivel lefektették ennek az immár negyed-százados munkának az alapjait!

Jelenleg Csiha László (2014-2019) elnöklése mellett Zsákai Róza (2002-2019), Kása Sándor (2007-2019), Fodor Attiláné (2007-2019), Ráczné Dajka Edit (2007-2019), Lánczky Ágnes (2012-2019), és Subáné Kiss Gyöngyi (2018-2019) dolgoznak a kuratóriumban.

Végül, de nem utolsósorban elismerés illeti az alapítókat, a mindenkori iskola igazgatókat:  Boros Ferenc, Prepuk János, Érckövi Katalin és Szűcs Norbert intézményvezetőket, akik jelenlétükkel, tudásukkal, tapasztalatukkal mindenkor megbízhatóan támogatták az alapítványi munkát.

Eredmények (a teljesség igénye nélkül):

Tárgyi eszközök: tornaterem sportburkolattal való ellátása, számítógépek, kerámia égetőkemence, a kosárlabdapalánk, vízbontó készülék, fénymásoló, zongora, tankonyha, jutalomkönyvek, 4 db ivókút, az étkező teljes bútorzatának cseréje, hűtőszekrények, mikrohullámű sütők, étkészletek a teljes tanulói létszám részére, kamerarendszer, kerékpárok.

Szabadtéri létesítmények: kosárlabda pálya, strandröplabda pálya, kondipark, LURKÓ-KUCKÓ, kerékpár tároló, mobil közlekedési tanpálya

Élmények: Jutalomkirándulások szervezése, táborok, sport és tanulmányi versenyek, nyelvtanulás támogatása.

Az Alapítvány támogatói köre igen széles. Legnagyobb támogatóink: Ebes Község Önkormányzata, MOL Rt., Curver Kft., Ebesi Termelőszövetkezet, Kurucz Agro Kft., Szoboszló Coop Kft., Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet, id. Csízi Sándor, Prepuk János, Galgóczi Mihály, Agócs Attiláné, Dzsudzsák Balázs…

Az Alapítvány a támogatásokon túl pályázatokból is nagyon jelentős forrásokat tud mozgósítani. Jelentős bevételt jelent még a szülők részéről az SZJA 1%-ának felajánlása, valamint a minden évben megrendezésre kerülő Suli-Bál hozadéka.

Összességében a 25 év alatt több mint 40 millió forintot fordítottunk céljaink megvalósítására, a jutalomkirándulásokon több mint 1000 gyerek vett részt, és az évek során legalább 6000-7000 gyermek részesült valamilyen támogatásban.

Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány, mint a település legidősebb civil szervezete a továbbiakban is törekszik arra, hogy munkáját közmegelégedésre a gyermekek javára végezze.

Download PDF