Beiratkozás Hírek

TÁJÉKOZTATÁS az általános iskolába történő beíratásra

Tisztelt Szülő(k)!

Ezúton tájékoztatom az érintetteket a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákra vonatkozó felvételi eljárás rendjéről:

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2018. április 12. (csütörtök) 7.30-17.00 óra között

2018. április 13. (péntek) 7.30-17.00 óra között

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
  ilyen igazolás lehet:

  • óvodai szakvélemény
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a Szakértői Bizottság szakvéleménye
 • állandó lakcím hiányában tartózkodási hely igazolása
 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (nyilatkozat minta postázva, vagy letölthető itt)
 • nyilatkozat közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók) (nyilatkozat minta postázva, vagy letölthető itt)
 • nyilatkozat kitöltése arról, hogy a szülő gyermekét etika vagy hit- és erkölcstan oktatásban kívánja részesíteni (nyilatkozat minta postázva, vagy letölthető itt)

A tanköteles korba lépő gyermekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási kormányhivatalnak köteles bejelenteni (Nkt. 91.§).

Továbbá tájékoztatom az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola programjairól:

 • március 13. és március 20. OVIKLUB
 • április 07. (szombat) 10 óra:KAKAÓ PARTY
 • április 09-12. (hétfő-csütörtök):nyílt tanítási nap

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Ebes, 2018. március 10.

 

Szűcs Norbert

intézményvezető

Download PDF