Hírek Pályázatok

Újabb sikeres pályázat

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy iskolánk a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott Ebesi Iskolai Énekkari Programja pályázatára Balogh Zoltán miniszter úr döntése alapján 450.000 Ft összegű támogatást ítélt meg.

A pályázatban megjelölt kórus alapítás célja a következő volt.

A közösségi nevelés egyik leghatékonyabb formája a kórusban való éneklés. Ugyanakkor a kórusban való éneklés, a személyiség formálásának egyik legkiválóbb eszköze. Az egymás elfogadása, a másokra való figyelés hatékony eszköze az együtt éneklés. Az együtt töltött idő (próbák, fellépések, kirándulások) erősíti az egymás megismerését, tisztelését, megbecsülését és az összetartozás érzését.

Kiemelt cél a zenei élményszerzés, az aktív közösségi muzsikálás, a játékos, oldott éneklés által. Cél a magyar és az európai zenei örökség átadása a tanulóknak. A zenei anyanyelv elsajátítása, a magyar nép kultúrájának, szokásainak megismerése  (gyermekdalok, gyermekjátékdalok, népdalok, népi szokásdallamok, ünnepkörökhöz kapcsolódva).

Az énekkar részt kíván venni az iskola és a település zenei életében és a templomi ünnepségeken,  a művészeti iskola hangszeres tanulóival közösen.

Célunk, hogy olyan zenei légkör, hangulat és próbalégkör kialakítása, ahová szívesen járnak a kórustagok, ahol mindenki szabadon felszabadultan énekelhet, és mindenki fontosnak érezheti magát.

Az iskolában régebben működött énekkar, ezért szeretnénk folytatni a régi hagyományokat, hisz az előző énekkar, kórus több sikeres minősítésen is részt vett.

A létrehozandó kórus létszáma 20- 25 fő, elsősorban 5. osztályos tanulókból, de természetesen a többi évfolyam tanulóit is szeretettel várjuk.

Az összetétele szerint elsősorban lányok, de reményeim szerint fiú tanulók is csatlakoznak hozzánk.

Köszönjük a tankerület támogató együttműködését a pályázat előkészítésében és Szabóné Tóth Katalin tanárnőnek a szakmai program összeállítását.

Szűcs Norbert

intézményvezető

nka

Download PDF