Hírek Pályázatok

Újabb sikeres pályázat

Tisztelt Szülők!

Az EFOP-3.1.5-16 kódszámú “A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című pályázaton sikerrel vettünk részt, így ennek a projektnek a keretében az elkövetkezendő három évben a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központtal még szorosabb szakmai együttműködés valósul meg.

A projekt során intézményi szinten megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek a következők:

 • Intézményi szintű helyzetfeltárások és helyzetelemzések készítése.
 • Komplex intézményi fejlesztési koncepciók kidolgozása és a köznevelési esélyegyenlőségi intézkedési tervek továbbfejlesztésével a befogadó oktatás megvalósítása eredményességének javítása
 • Az intézmény támogatása a saját intézményi szintű intézkedési tervének készítésében/fejlesztésében és megvalósításában
 • Az intézményi intézkedési tervek végrehajtásának módszertani támogatása, a nevelési-oktatási intézmények mentorálása; a hátránycsökkentéshez kapcsolódó szakmai teamek és térségi hálózat létrehozásának, működésének támogatása (a megvalósításban érintett szociális, egészségügyi és alap-, középfokú nevelési-oktatási és felsőoktatási intézmények, valamint helyi települési közigazgatási szereplők, intézményfenntartók, civil szervezetek, gazdasági szereplők bevonásával)
 • Intézményvezetők, pedagógusok módszertani felkészültségének támogatása egyéb tudástámogató tevékenységekkel (pl. workshop, tréning, mentorálás, műhelymunka, hospitálás, coaching, szaktanácsadás)
 • Intézményi szintű humánkapacitás fejlesztés
 • Intézmény- és szervezetfejlesztési, -hatékonysági beavatkozások tervezése és végrehajtása
 • Belső pedagógusi, nevelőtestületi közösségfejlesztés, intézmény támogatása a tanulói közösségfejlesztés megvalósításában, oktatási és tanulási programok fejlesztése és megvalósítása
 • Taneszközkészlet fejlesztése és kapcsolódó eszközbeszerzés
 • Tanulóra szabott támogatást nyújtó megoldások alkalmazása
 • Helyi közösségi partnerség építése
 • Az iskolából végzettség nélkül lemorzsolódott tanulók, diákok visszavezetésének, reintegrációjának elősegítése a köznevelés rendszeréhez illeszkedően

A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése.

 • Eszközbeszerzések megvalósítása a bevont intézmények részére azok fejlesztési céljaival összhangban, fenntartói igazolás benyújtásával az eszköz igénylésének alátámasztottságáról
 • A tanulói megtartást, humán fejlődést segítő (pl. tanulószoba, mentori szoba, sportszoba, tankert) helyiségek, környezet kialakítása
 • Az iskolai tanulási környezetének vonzóvá tétele az iskolák hátránycsökkentéssel és felzárkózással kapcsolatos tevékenységét támogató taneszköz-készletének bővítésével, megújításával, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre, illetve a hátrányos helyzetű tanulókat területi okokból nagy számban nevelő intézményekre
Download PDF